sâmbătă, aprilie 20, 2024

IMPOZITUL AUTO: SCUTIREA PENTRU FAMILIILE CU 2 COPII NU A FOST APROBATĂ!

Must Read

Consiliul Economic a avizat nefavorabil proiectul de lege: „Generează discriminare în rândul familiilor cu un singur copil sau fară copii, care au venituri mici”

Lumea Banilor
Consiliul Economic și Social (CES) a avizat nefavorabil proiectul de lege care prevede că părinții care au cel puțin doi copii în întreținere pot fi scutiți de la plata impozitului auto. Este vorba despre propunerea legislativă pentru completarea art. 469 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

Proiectul stipulează că mașinile aflate în proprietatea, coproprietatea sau care fac obiectul unui contract de leasing financiar, în cazul părinților care au cel puțin 2 copii în întreținere, cu vârsta cuprinsa intre 0 și 18 ani, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, ar putea fi scutite de impozit.

CES arată în avizul nefavorabil, printre altele, că măsura generează discriminare în rândul familiilor cu un singur copil sau fară copii, care au venituri mici.

Iată punctul de vedere al Consiliului Economic:
-măsura propusă nu se justifică, deoarece generează discriminare în rândul familiilor cu un singur copil sau fară copii, care au venituri mici;

-inițiativa este discriminatorie față de alte familii care au cel puțin 2 copii în întreținere, dar nu au posibilitatea achiziționării unui mijloc de transport și, ca atare, ar trebui să beneficieze de facilitați fiscale pe alte paliere. Mai mult, nu există nicio limitare cu privire la veniturile familiei, facilitatea fiind acordată deopotrivă familiilor cu venituri reduse, precum și celor cu venituri ridicate. Libertatea familiei de a alege mijlocul de transport pentru care nu va achita impozit este cu atât mai nejustificată în contextul în care se vorbește, în realitate, despre acordarea unui sprijin în scopul creșterii și educării copiilor, adică, cel puțin teotetic, despre acele familii cu posibilități materiale reduse;

-textul este formulat vag, fapt care va duce la o serie de abuzuri ce vor avea impact bugetar. Din cauza faptului că sunt prea puține variabile luate în considerare pentru a delimita cine poate să beneficieze de această facilitate fiscală, vor intra sub incidența legii și persoane care au 2 copii, dar care nu au nevoie de această susținere financiară.

Motivele inițiatorilor
Potrivit expunerii de motive, în prezent, Codul fiscal, la art. 468 reglementează obligația tuturor persoanelor care dețin mijloace de transport să achite un impozit anual pentru acesta, cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres de legiuitor.
Inițiatorii arată că odată cu creșterea numărului de persoane dintr-o familie, apare ca fiind necesară fie achiziționarea unui prim mijloc de transport, fie achiziționarea unui nou mijloc de transport, în ambele cazuri fiind vorba de autovehicule capabile să satisfacă noile cerințe survenite în viața de familie.
„Întrucât îngrijirea unui nou membru al familiei atrage, implicit, și creșterea cheltuielilor familiei, apreciem că se impune ca statul român să vină în sprijinul familiilor care au doi sau mai mulți copii, astfel încât sarcina financiară a părinților să nu fie atât de împovărătoare, având în vedere că, în cazul acestor familii, sumele pe care sunt nevoite să le cheltuie sunt cu mult mai mari decât cheltuielile pe care trebuie să le suporte celelalte categorii de persoane.
O astfel de măsură ar veni în susținerea familiilor cu doi sau mai mulți copii, care ar fi scutite de la plata impozitului pentru mijlocul de transport pe care îl aleg, suma pe care nu ar mai plăti-o la buget urmând a fi folosită pentru necesitățile de zi cu zi ale familiei. Mai ales, în contextul economic actual, marcat de creșteri ale prețurilor, afectând, în general, întreaga populație a țării, și, în special, familiile numeroase. Așadar, adoptarea acestei propuneri ar contribui la ameliorarea situației financiare a acestor familii și, prin eliminarea unui alt impediment financiar, ar conduce și la stimularea natalității în România”, se arata în expunerea de motive.

ARTICOL PRELUAT CU ACORDUL EDITORULUI DE PE www.luba.ro: https://luba.ro/impozitul-auto-scutire-pentru-familiile-cu-2-copii-consiliul-economic-a-avizat-nefavorabil-proiectul-de-lege-genereaza-discriminare-in-randul-familiilor-cu-un-singur-copil-sau-fara-copii/

admin

Latest News

Investigații RMN „la negru” în Spitalul Pantelimon. Acum este de DNA

Continuăm seria dezvăluirilor de la „Spitalul Morții” Sf. Pantelimon. Aici, au fost făcute zeci, poate sute de investigații RMN...

More Articles Like This