marți, mai 21, 2024

Totul despre pașaportul pentru minori!

Must Read

Românii care doresc să călătorească cu copii minori în afara graniţelor Uniunii Europene au nevoie de un paşaport. Şi asta pentru că actul de identitate permite călătoria numai în interiorul ţărilor care sunt membre ale Uniunii Europene. Marea Britanie a ieşit oficial din Uniunea Europeană anul trecut, ceea ce înseamnă că şi călătoriile spre această destinaţie sunt posibile numai cu paşaportul atât în cazul adulţilor, cât şi în cazul copiilor minori. 


Potrivit datelor publicate pe site-ul observatornews.ro, procedura pentru obținerea pașaportului nu mai este atât de complicată în ziua de astăzi, însă este util să vă informaţi din timp cu privire la pașii și actele care sunt necesare pentru eliberarea unui astfel de document.

Tipuri de paşaport pentru copii în 2022

 • Paşaportul temporar pentru copii
 • Paşaportul simplu electronic

Paşaportul temporar pentru copii

 • Pașaportul simplu temporar are o valabilitate de numai 12 luni.
 • Eliberarea lui se face în termen de 15 de zile lucrătoare.
 • În cazul copiilor sub 12 ani, eliberarea pașaportului simplu temporar se poate face fără prezența acestora, dacă părinții sau tutorele legal au două fotografii tip buletin ale copilului.

Paşaportul simplu electronic

 • Are o valabilitate de 10 ani în cazul persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, 5 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani și 3 ani pentru copiii cu vârsta de până în 12 ani.
 • Termenul de eliberare pentru pașaportul simplu electronic este de 15 zile pentru cetățenii care depun actele pe teritoriul României.
 • Pentru persoanele stabilite în străinătate, într-o țară membră UE, și care depun actele necesare în consulate, termenul este de 45 de zile. Iar pentru cei care vor să obțină pașaportul într-un stat care nu este membru UE, termenul este de 65 de zile.

Acte necesare pașaport pentru copii în 2022

În cazul copiilor, care nu au împlinit vârsta de 14 ani, pentru eliberarea pașaportului simplu electronic sau simplu temporar sunt necesare următoarele acte:

 • Certificatul de naştere al minorului, în original.
 • Document/documente de identitate al părintelui/ale parinţilor, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original.
 • Documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată/dovada tranzacției, editat(ă) pe suport hârtie sau în format electronic, care conține numărul tranzacției și datele persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea documentului de călătorie (nume, prenume, CNP), precum și suma achitată, aferentă tipului de pașaport solicitat.
 • Paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.
 • În situaţia în care cererea pentru eliberarea paşaportului simplu electronic este formulată de un singur părinte/reprezentant legal/persoana împuternicită, aceasta trebuie însoţită, după caz, şi de:
 • – Procură specială prin care un părinte împuternicește celălalt părinte sau declaraţia privind acordul celuilalt părinte, în original, ori duplicat de pe actul original pentru procura specială şi declaraţia celuilalt părinte, autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013.
 • – Procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original, sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013.
 • Hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, ori ordonanţa preşedinţială care cuprinde în mod expres faptul că părintele/reprezentantul legal în favoarea căruia s-a dispus exercitarea autorităţii părinteşti are dreptul de a solicita eliberarea paşaportului.
 • Hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori ordonanţă preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului.
 • Actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor.
 • Act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta, în original.

În cazul copiilor, care au împlinit vârsta de 14 ani, pentru eliberarea pașaportului simplu electronic sau simplu temporar sunt necesare următoarele acte:

 • Cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original.
 • Certificatul de naştere al minorului, în original.
 • Declaraţii privind acordul de eliberare a paşaportului simplu electronic, date, după caz, de ambii părinţi/un singur părinte/părintele supraviețuitor/reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original, pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013 (pentru minorii căsătoriţi în condiţiile legii, nu sunt necesare aceste declaraţii).
 • Certificat de căsătorie al minorului căsătorit în condiţiile legii, în original.
 • Documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată/dovada tranzacției, editat(ă) pe suport hârtie sau în format electronic, care conține numărul tranzacției și datele persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea documentului de călătorie (nume, prenume, CNP), precum și suma achitată, aferentă tipului de pașaport solicitat.
 • Paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.
 • În situaţia în care cererea este formulată cu acordul de eliberare a paşaportului simplu electronic dat de un singur părinte/părintele supraviețuitor/reprezentantul legal, aceasta trebuie însoţită, după caz, şi de: – Hotărârea judecătorească de încredințare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă sau hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, ori ordonanţa preşedinţială care cuprinde în mod expres faptul că părintele are dreptul de a-şi da singur acordul pentru eliberarea paşaportului.
 • – Hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori ordonanţa preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte.
 • – Actul de deces al celuilalt părinte, în original.
 • – Actul de desemnare a reprezentantului legal.

Cum se face programare pentru pașaport online

Pentru a putea depune actele pentru pașaport rapid și pentru a evita statul la cozi, îți poți face, foarte simplu, programare online pe epasapoarte.ro . Este foarte important să știi că aceste programări se respectă întocmai, astfel că, dacă vei întârzia chiar și două minute, vei pierde programarea făcută online.

Cât sunt taxele pentru pașaport în 2022

În cazul minorilor mai tineri de 12 ani, acest document este valabil timp de trei ani și costă 234 de lei. Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice se depun personal de către persoanele care au împlinit 18 ani sau minorul căsătorit în condițiile legii, în ţară, la serviciile publice comunitare de paşapoarte în a căror rază de competenţă au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, iar în strainătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

Unde se pot plăti taxele pentru pașaport

Începând cu 7 septembrie 2020, taxa pentru eliberarea pașaportului se poate achita:

 • la casieriile unităţilor CEC Bank, precum şi la staţiile de plată Selfpay ale CEC Bank;
 • online;
 • prin platforma de plăţi virtuale Ghiseul.ro

În cât timp se eliberează un pașaport pentru copii minori în 2022

În cazul copiilor sub 12 ani, eliberarea pașaportului simplu temporar se poate face fără prezența acestora. În acest caz însă, părinții vor avea nevoie de două fotografii tip buletin ale copilului.

Paşaportul simplu electronic are o valabilitate de 10 ani în cazul persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, 5 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani, respectiv 3 ani pentru copiii cu vârsta de până în 12 ani. Termenul de eliberare pentru pașaportul simplu electronic este de 15 zile.

Verificare emitere pașaport

Autoritățile au creat o platformă prin care poate fi verificat statusul pașaportului. Acesta poate fi accesat la link-ul: epasapoarte.ro/verifica/

Latest News

Părintele Necula, despre cea mai mare problemă cu care se confruntă România în aceste vremuri

Preotul Constantin Necula consideră că România duce lipsă în prezent de meseriaşi şi totodată că este necesară o restartare...

More Articles Like This