vineri, februarie 23, 2024

Primăriile, obligate să le asigure locuințe celor care trăiesc din ajutoare sociale

Must Read
Românii care iau ajutoare sociale vor primi și locuințe

Autoritățile administrației publice locale vor fi obligate să le asigure celor care beneficiază de venitul minim garantat locuințe dotate cu apă, energie electrică, gaze naturale și termoficare. Măsura este prevăzută într-un proiect de ordonanță de urgență, elaborată de Ministerul Muncii, și face parte din implementarea reformei asumate prin PNRR.

Reducerea nivelului de sărăcie în România, asumată prin PNRR, are ca obiectiv majorarea numărului de beneficiari ai venitului minim garantat de la 156.000 la 245.700, arată Ministerul Muncii în nota de fundamentare a proiectului de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune. O modificare împovărătoare pentru primării, prevăzută în proiectul de act normativ, este introducerea obligativității pentru autoritățile publice locale de a facilita accesul persoanelor și familiilor beneficiare de venit minim de incluziune la locuințe și la servicii publice de strictă necesitate, cum sunt apă, energie electrică, gaze naturale, termoficare etc.

Astfel, autoritățile administrației publice locale vor acorda ajutoare materiale și financiare destinate reabilitării locuinței sau pentru o construcție nouă, vor asigura spații de locuit destinate găzduirii persoanelor fără adăpost și vor repartiza cu prioritate o locuință, din fondul locativ propriu, pentru familiile cu copii aflate în risc de evacuare. Totodată, primăriile vor fi obligate să subvenționeze, integral sau parțial, plata chiriei și vor achiziționa, construi sau reabilita clădiri cu destinația de locuințe sociale. În scopul asigurării accesului persoanelor beneficiare de venit minim de incluziune la locuință și utilități, autoritățile administrației publice locale vor încheia convenții cu furnizorii de servicii, prin care se vor angaja să suporte o parte din datoriile pe care le au persoanele și familiile beneficiare de venit minim de incluziune -componenta ajutor social. Sumele necesare pentru aceste convenții se vor asigura din bugetul de stat.

Cresc ajutoarele sociale

De venit minim garantat vor beneficia și persoanele vârstnice fără venituri și fără susținători legali, care sunt îngrijite, pe perioadă nedeterminată, în centre rezidențiale. ”Introducerea acestei reglementări privind persoanele vârstnice fără venituri din centrele rezidențiale, asigură accesul acestora la servicii medicale adecvate, fiind asigurate, conform legii, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuției și contribuie totodată la creșterea stimei de sine în condițiile în care pot deține un minim de resurse financiare pentru nevoile proprii”, se arată în proiect. De asemenea, Ministerul Muncii propune majorarea nivelului maxim al venitului minim de incluziune de la 260 lei/adult echivalent la 275 lei/adult echivalent în cazul componentei de ajutor de incluziune (actualul ajutor social) și de la 300 lei/adult echivalent la 400 lei/adult echivalent în cazul persoanelor vârstnice, respectiv de la 600 lei/adult echivalent la 700 lei/adult echivalent în cazul componentei de ajutor pentru familia cu copii (actuala alocație pentru susținerea familiei).

Sprijin pentru săracii din mediul rural

Pentru persoanele apte de muncă cu domiciliul sau reședința în mediul rural, beneficiare de venit minim de incluziune -componenta ajutor de incluziune, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va iniția și va implementa proiecte/programe finanțate din fonduri europene. Astfel, se vor implementa măsuri de sprijin, în bani sau în natură, pentru achiziția/dotarea cu echipamente și materiale necesare desfășurării de activități generatoare de venituri și meserii tradiționale în domenii specifice cum ar fi legumicultură, horticultură, viticultură, pomicultură, zootehnie, piscicultură ș.a.

ARTICOL PRELUAT CU ACORDUL EDITORULUI DE PE www.national.ro: https://www.national.ro/social/primariile-obligate-sa-le-asigure-locuinte-celor-care-traiesc-din-ajutoare-sociale-769986.html

admin

Latest News

Cât de bine arată azi Chișinăul! Transformare uluitoare în mandatul primarului Ion Ceban

În ultimii ani, de când Ion Ceban a preluat Primăria Chișinăului, capitala Moldovei a cunoscut o adevărată schimbare la...

More Articles Like This