sâmbătă, aprilie 20, 2024

Impozitul pe venit în străinătate

Must Read

Ce țară vă poate impozita?

Nu există norme la nivelul Uniunii Europene, care să precizeze cum sunt impozitați pentru veniturile lor cetățenii UE care locuiesc, lucrează sau își petrec o parte din timp în afara țărilor de origine.

Potrivit site-ului europa.eu, totuși, țara în care aveți domiciliul fiscal vă poate impozita, în general, veniturile totale, obținute în lumea întreagă, din muncă sau din alte surse. Acestea includ salariile, pensiile, prestațiile, veniturile din proprietăți sau din orice alte surse, ori câștigurile de capital obținute din vânzările de bunuri, în țări din întreaga lume.

Avertisment

Țările UE fac schimb periodic de informații privind impozitul pe profit pentru a se asigura că cetățenii își îndeplinesc obligațiile care le revin și pentru a combate frauda și evaziunea fiscală. Pentru informații despre impozitele pe proprietate, impozitele locale și impozitele pe succesiune și donații, contactați administrația fiscală locală .

Fiecare țară are propria definiție a „domiciliului fiscal”, dar, de regulă:

  • se va considera că aveți domiciliul fiscal în țara în care petreceți mai multe de 6 luni pe an
  • vă veți menține domiciliul fiscal în țara de originedacă petreceți mai puțin de 6 luni pe an în altă țară din UE.

Verificați cotele de impozitare și datele de contact ale autorităților fiscale din diferite țări ale UE:

Reședința dublă

În unele cazuri, se poate considera că aveți domiciliul fiscal în două țări în același timp, motiv pentru care ambele v-ar putea cere să plătiți impozit pe venitul total obținut la nivel mondial. Din fericire, multe țări au încheiat acorduri privind dubla impozitare   , care stabilesc normele utilizate pentru a decide care dintre cele două țări vă poate considera rezident din punct de vedere fiscal.

Dacă tratatul fiscal nu oferă o soluție sau dacă situația dumneavoastră este deosebit de complicată, contactați autoritățile fiscale din una sau din ambele țări și solicitați-le clarificări.

Lucrători detașați/persoane aflate în căutarea unui loc de muncă

Dacă sunteți lucrător detașat sau persoană aflată în căutarea unui loc de muncă în străinătate, se poate considera că aveți domiciliul fiscal în țara de origine. Prin urmare, va trebui să plătiți impozitul acolo, chiar dacă petreceți în străinătate mai multe de 6 luni – atâta timp cât vă păstrați reședința permanentă în țara de origine și aveți legături personale și economice strânse cu țara respectivă. Contactați autoritățile fiscale pentru a afla ce norme vi se aplică.

În acest caz, vă poate impozita și țara gazdă – de exemplu, angajatorul local poate să vă deducă taxele din salariu în momentul plății.

În plus, indiferent dacă aveți sau nu în continuare reședința în țara de origine, țara respectivă vă poate impozita venitul obținut acolo (de exemplu, venitul generat de proprietăți).

În aceste cazuri, nu uitați că există soluții pentru dubla impozitareAsigurați-vă că venitul dumneavoastră nu este impozitat de două ori, dacă nu este nevoie.

Domiciliul fiscal fictiv

În baza tratatelor privind dubla impozitare , țara în care vă obțineți totalitatea sau cvasitotalitatea veniturilor trebuie să vă trateze ca și cum ați avea domiciliul fiscal pe teritoriul său – chiar dacă nu locuiți acolo. Acest statut de rezident fiscal fictiv le este atribuit de unele țări lucrătorilor transfrontalieri care fac naveta.

În temeiul normelor UE, fiecare țară are o anumită libertate de a decide ce procent din veniturile dumneavoastră reprezintă „cvasitotalitatea” veniturilor obținute. În orice caz, indiferent dacă țara în care vă obțineți integral sau aproape integral venitul vă consideră sau nu rezident fiscal, aveți dreptul la aceleași indemnizații și scutiri fiscale pe care țara în cauză le acordă rezidenților.

Bineînțeles, dacă primiți toate indemnizațiile de care beneficiază rezidenții din țara în care lucrați, nu vă puteți aștepta să primiți și toate indemnizațiile și reducerile disponibile pentru rezidenții din țara în care locuiți. Menționăm că autoritățile fiscale comunică între ele pentru a se asigura că nu beneficiați de un set dublu de indemnizații și scutiri.

Egalitatea de tratament

În conformitate cu normele europene, indiferent de țara din UE în care sunteți considerat rezident fiscal, ar trebui să fiți impozitat în același mod și în aceleași condiții ca și cetățenii țării respective. De exemplu, în țara în care sunteți rezident fiscal sau vă obțineți cea mai mare parte a veniturilor, ar trebui să aveți dreptul la:

  • orice alocații familiale și deduceri fiscale pentru costurile de îngrijire a copiilor, chiar dacă acestea sunt suportate în altă țară din UE
  • orice deduceri fiscale pentru dobânzile ipotecare, chiar și pentru o casă pe care o dețineți în altă țară din UE
  • completarea unei declarații fiscale comune cu soțul/soția, dacă această opțiune există în țara respectivă.

Dacă vă simțiți discriminat, puteți solicita consiliere personalizată .

admin

Latest News

Investigații RMN „la negru” în Spitalul Pantelimon. Acum este de DNA

Continuăm seria dezvăluirilor de la „Spitalul Morții” Sf. Pantelimon. Aici, au fost făcute zeci, poate sute de investigații RMN...

More Articles Like This