sâmbătă, aprilie 20, 2024

Facilități fiscale în 2022!

Must Read
Autor: Cristina Săulescu, Tax & Transfer Pricing Partner

Anul 2022 aduce noi facilități fiscale. Astfel:

● Prin Ordonanţa de Urgenţă 130/2021 privind unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, a fost prelungită până la data de 30 iunie 2022, anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020;

● Ordonanța de urgență 20/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară, cu aplicabilitate din 8 martie 2022, prevede facilități fiscale pentru persoanele fizice și juridice care acordă sprijin persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina. Pe scurt:

               ◦ cheltuielile cu bunurile acordate și serviciile prestate, destinate persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina se asimileaza cheltuielilor efectuate cu acțiunile de donație sau mecenat, conform limitelor stabilite în Codul fiscal. Măsura se aplică deopotrivă plătitorilor de impozit pe profit cât și microîntreprinderilor și persoanelor fizice care determină venitul net anual în sistem real;

               ◦ același tratament fiscal îl au și cheltuielile privind bunuri, mijloace financiare şi servicii acordate Fondului Naţiunilor Unite Pentru Copii – UNIC EF, precum şi altor organizaţii internaţionale care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte;

               ◦ Persoanele fizice şi persoanele juridice pot dona sume de bani care se colectează de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă într-un cont distinct de disponibil în lei pentru acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, sume integral deductibile din baza de impozitare.

● Mult așteptata amnistie a diurnelor a fost legiferată. Astfel, prin Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative, se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă ca urmare a calificării ulterioare de către organul fiscal a sumelor reprezentând indemnizaţii sau orice alte sume de aceeaşi natură, primite pe perioada delegării, detaşării sau desfăşurării activităţii pe teritoriul altei ţări, de către angajaţi ai angajatorilor români care şi-au desfăşurat activitate pe teritoriul altei ţări, aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 şi data intrării în vigoare a acestei legi, şi neachitate. Cele care au fost deja achitate, vor fi restituite, la cererea contribuabilului. Totodată, se stabilește o limită a neimpozitării in valoare de 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.

O altă amnistie, cea a tichetelor cadou, se așteaptă să fie legiferată în cel mai scurt timp. Proiectul de lege a fost aprobat în Senat încă din data de 11 aprilie, dar votul decisiv îi aparține Camerei Deputaților, Legea urmând apoi să fie promulgată de Președinte și publicată în Monitorul Oficial. Proiectul de lege, așa cum a fost aprobat în Senat, prevede anularea diferențelor de obligații fiscale principale, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării din categoria veniturilor din alte surse în categoria veniturilor din salarii și asimilate salariilor a veniturilor din tichete cadou obținute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii, pentru perioadele fiscale de până la 31 decembrie 2020 inclusiv.

Amnistia se va aplica din oficiu, dar restituirea sumelor deja achitate de către contribuabili se va realiza la cererea acestora. Este de menționat faptul că inspectorii ANAF nu vor mai avea voie să emită noi decizii de impunere pentru situații asemănătoare depistate în legătură cu perioadele anterioare datei de 31 decembrie 2020.

Totodată, continuă să fie aplicabile și următoarele facilități:

● Scutire de la plata impozitului pe veniturile de natura salariala, în domeniul IT (baza legală este reprezentată de Ordinul nr. 1168/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator);

● Scutirea de impozitul pe venitul din salarii, scutirea de CASS la nivelul angajatului si CAS redus la 21.25%, în construcții precum și obligația încadrării angajaților cu salariul minim de 3.000 lei pentru norma întreagă (baza legală: OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările ulterioare);

●Facilitățile in sectorul HORECA:

                ◦ cote reduse de TVA la vanzare de 5% si respectiv 9%;

                ◦ scutirea de impozit pe venit pentru angajatii sezonieri persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor , ca urmare a desfășurării activității pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfășoară activități sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, în cursul unui an.

● Scutirea de impozit a profitului reinvestit;

● Procedura permanentă, de eşalonare la plată, în formă simplificată, pentru obligaţiile fiscale administrate de organul fiscal central (OUG 11/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi reglementarea unor măsuri fiscale);

● Reduceri pentru impozitul micro, profit si specific – aferente anului 2021 si reflectate in declaratiile din trimestrul 4 2021 (OUG 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şi pentru completarea unor acte normative);

● Scutirea de contribuții sociale a tichetelor de masă.

ARTICOL PRELUAT CU ACORDUL EDITORULUI DE PE www.universulfiscal.ro: https://universulfiscal.ro/facilitati-fiscale-in-2022/

admin

Latest News

Investigații RMN „la negru” în Spitalul Pantelimon. Acum este de DNA

Continuăm seria dezvăluirilor de la „Spitalul Morții” Sf. Pantelimon. Aici, au fost făcute zeci, poate sute de investigații RMN...

More Articles Like This